logo

Průzkum spokojenosti s pracovními podmínkami na UK

Employee satisfaction survey concerning working conditions at Charles University

Vážená kolegyně, vážený kolego,

Děkujeme za Vaši ochotu vyplnit Dotazník spokojenosti s pracovním prostředím UK, avšak sběr dat byl k dnešnímu datu (22.11.2021 v 16:00) ukončen.


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor UK

Mgr. Tereza Smužová
Kancelář rektora